Mgr. Alain de Raemy (links) und Dr. Abouzar Ebrahimi Torkaman - Präsident ICRO (rechts)

Mgr. Alain de Raemy (links) und Dr. Abouzar Ebrahimi Torkaman - Präsident ICRO (rechts) - Photo : Erwin Tanner